မွန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး

1. အေရာင္ေျပာင္း (Colour Change)

2. Polarize

3. Polarize + Colour Change

4. Trivex / Polycarbonate

5. Asp Lens

အထက္ပါ မွန္တခုစီတြင္ ထူးျခားေသာ အာနိသင္မ်ား အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ပါရွိပါသည္။ မွန္သားေပၚတြင္ ပါရွိသည့္ေရာင္ေျပး (Coating) မ်ားသည္ သင့္မ်က္လံုး အစံုကို အႏၱရာယ္ ေရာင္ခ်ည္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးသည့္ တာ၀န္ကို အျမဲ ထမ္းေဆာင္ ေနပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးေပၚ ထြက္လာသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မွန္မ်ား

World’s famous digital free form multifocal

Ye Optical Enterprise

မိမိလိုအပ္သည့္ အပိုင္းကို ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္နိုင္သည့္ စနစ္၊ Free Form Digital multifocal Premium, Office, Playing, Driving, etc.

Blue Cut ++ Lens

Ye Optical Enterprise

ကြန္ပ်ဴတာသမားမ်ား၊ Hand Phone အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ဂိမ္းေဆာ့သူမ်ား၊ TV ၾကည့္သူမ်ား အထူး သင့္ေတာ္သည့္မွန္ ျဖစ္ပါသည္။